SHJ Drunen Turn en Dans plezier voor jong en oud!

Welkom bij SHJ Drunen


Algemene ledenvergadering 20 juni

  • 08-06-2019

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering donderdag 20juni a.s. Deze vergadering wordt gehouden om 20.30 uur in De Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen.

 

 

Agenda

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 28 juni 2018.
Opvragen van notulen kan door middel van een e-mail naar info@shjdrunen.nl met het verzoek “Notulen ALV 2018”.  
4. Jaarverslag 
a) Sponsorcommissie
b) Dansafdeling 
c) Turnafdeling (turnen/gym)
d) GALM-afdeling
5. Financiën
a) Financieel jaarverslag en kascontrole 2018 
b) Begroting 2020
c) Contributie 2019-2020
d) Vergoedingenbesluit
Opvragen van jaarrekening 2018 en/of begroting 2020 kan door middel van een e-mail naar info@shjdrunen.nl met het verzoek “Jaarrekening 2018 en/of Begroting 2020”.
6. Bestuursmutaties
a) Aftredend en herkiesbaar; niet van toepassing
b) Aftredend (en niet herkiesbaar); niet van toepassing
c) Verkiesbaar: Bart Meesters als algemeen bestuurslid
7. Rondvraag
8. Afscheid kaderleden
9. Sluiting

Bestuur en leiding van SHJ hechten er grote waarde aan dat zowel leden als ouders van jeugdleden bij deze jaarlijkse vergadering aanwezig zijn. U bent van harte welkom.  

Na afloop van de Algemene ledenvergadering biedt het bestuur van SHJ de aanwezigen een drankje aan in de bar van De Stulp.Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

*

Contact

Sporthal Inmotion Cees van Delftstraat 10, 5151 VX Drunen Telefoon: 06 - 83659043 Email:info@shjdrunen.nl Website: http://www.shjdrunen.nl