SHJ Drunen Turn en Dans plezier voor jong en oud!

Welkom bij SHJ Drunen


Algemene Ledenvergadering 28 juni

  • 14-06-2018

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering donderdag 28 juni a.s. Deze vergadering wordt gehouden om 20.00 uur in De Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen.

 

 

Agenda

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 22 juni 2017 en de bijzondere ALV van 30 januari 2018 
Opvragen van notulen kan door middel van een e-mail naar info@shjdrunen.nl met het verzoek “Notulen ALV 2017 en bijzondere ALV januari 2018 ”.  
4. Jaarverslag 
a) Sponsorcommissie
b) Dansafdeling 
c) Turnafdeling (turnen/gym/GALM-groepen)
d) Coördinator vrijwilligers
5. Financiën
a) Financieel jaarverslag en kascontrole 2017 
b) Contributie 2018-2019
Opvragen van jaarrekening 2017 kan door middel van een e-mail naar info@shjdrunen.nl met het verzoek “Jaarrekening 2017”.
6. NOODOPROEP, bestuursleden, vrijwilligers en vertrouwenspersoon gezocht!
Er is dringend behoefte aan extra mensen, het voortbestaan van de vereniging loopt gevaar. 
7. Bestuursmutaties
a) Aftredend en herkiesbaar; niet van toepassing
b) Aftredend;
Ilona Geradts, secretaris
Marloes Paijmans, turnafdeling
c) Verkiesbaar;
secretaris, Peter van Son
algemeen bestuurslid, Judith Potman
8. Rondvraag
9. Afscheid van bestuursleden
10. Sluiting

Bestuur en leiding van SHJ hechten er grote waarde aan dat zowel leden als ouders van jeugdleden bij deze jaarlijkse vergadering aanwezig zijn. U bent van harte welkom.  Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

*

Contact

Sporthal Inmotion Cees van Delftstraat 10, 5151 VX Drunen Telefoon: 06 - 83659043 Email:info@shjdrunen.nl Website: http://www.shjdrunen.nl